Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2013

matematicienne
2419 1e96 500
Jac Jagaciak for Vogue Germany by Greg Kadel
matematicienne
5781 6cc4
Reposted fromretaliate retaliate
matematicienne
3432 bef6
Reposted fromretaliate retaliate

May 18 2013

matematicienne
5260 3a48
Reposted fromunco unco
matematicienne
Noc to inny wymiar. Kobiety w nocy są piękniejsze. Bardziej pewne siebie, mocniej zmysłowe i seksowne. Mężczyźni w nocy są mądrzejsi i (bardziej) męscy. Jedzenie smakuje w nocy zupełnie inaczej. Wszystkie smaki wędrują zmysłami dokładniej, ostrzej, głębiej. Samotne noce są bardziej samotne niż najsamotniejsze dni. Nocą filmy bardziej wzruszają, rozmowy bardziej się kleją, a esemesy najlepiej wyglądają.
matematicienne
matematicienne
Reposted fromlinney linney viasamozatrucie samozatrucie
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viadusz dusz
matematicienne
8418 e2c7
Reposted fromClary Clary viasamozatrucie samozatrucie
matematicienne
9706 c93e 500
Reposted fromallana allana viasamozatrucie samozatrucie
matematicienne
matematicienne
Nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted fromlabellavita labellavita viasamozatrucie samozatrucie
matematicienne
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano. Nie mówiąc o postanowieniach. 
— J.L.Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromvertige vertige viadusz dusz
matematicienne
7620 bbcd
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadusz dusz
matematicienne
matematicienne
8711 bee5
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
matematicienne

fantom

Reposted fromczinok czinok viasamozatrucie samozatrucie
matematicienne
4364 26a9

May 17 2013

matematicienne
4511 8ac1
Reposted frommagnes magnes vialeweloff leweloff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl